دانلود با لینک مستقیم فایل(نقشه GIS راههای استان زنجان با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile )

این نقشه شامل کلیه راهها اعم از درون و برون شهری استان و کلیه شهرهای آن میباشد. این نقشه در فرمت ShapeFile با پسوند shp بوده و قابل استفاده در نرم افزار های مرتبط با سیستم های اطلاعات مکانی - جغرافیایی GIS میباشد این نقشه مربوط به وبسایت OpenStreetMaنقشه GIS راههای استان زنجان با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile |1273472|zqj|نقشه , جی آی اس ,استان ,شهر ,زنجان دانلود ,GIS ,Shapefile, shp, شیپ فایل
نقشه GIS راههای استان زنجان با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile این نقشه شامل کلیه راهها اعم از درون و برون شهری استان و کلیه شهرهای آن میباشد. این نقشه در فرمت ShapeFile با پسوند shp بوده و قابل استفاده در نرم افزار های مرتبط با سیستم های اطلاعات مکانی - جغرافیایی GIS میباشد این نقشه مربوط به وبسایت OpenStreetMa...

مطالب دیگر:
📂اطلس آناتومی انسان - Pocket Atlas of Human Anatomy📂7-مقاومت در برابر رشد ترك تحت بارگذاری مود تركیبی در تیرهای بتنی تحت خمش سه نقطه ای و چهارنقطه ای📂8-بررسی شكست بتن تحت مود II خالص با استفاده از قطعه دیسك برزیلی📂9-تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بكارگیری روش پیچش📂10-تخمین دمای اولیه بتن حجیم براساس نتایج اندازه گیری حرارت زایی بتن در محیط آدیاباتیك📂11-بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن📂12-تمهیدات لازم برای محافظت از بتن در برابر هوای سرد به منظور كسب نتایج مطلوب در زمینه كیفیت، زمان و هزینه پروژه📂13-دستیابی به بتن فوق توانمند📂14-استفاده از بتن فوق توانمند در سازه های هیدرولیكی برای مقابله با پدیده كاویتاسیون📂15-ارزیابی مكانیزم بروز ترك در سدهای بتنی📂16-ایمنی و پایداری سدهای بتنی در برابر ترك خوردگی📂17-ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی📂18-بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح📂19-بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل📂20-بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا📂21-تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن📂22-تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای📂23-ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی📂24-بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن📂25-تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات📂26-مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی📂27-بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن📂28-بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی📂29-كاهش خسارات ناشی از زلزله با تكنولوژی بتن الیافی📂30-بررسی اثر استفاده همزمان شن و دوده سیلیس بر خواص بتن سبك لیكا